Sigortalının adı ve soyadı: Mehmet Bülent Gençer
1870 Sk. No:23 Kat:4 Karşıyaka/ İZMİR

Sigortalı Aracın Özellikleri
Markası: Arçelik-Lambrette
Kullanış tarzı: Motosiklet
İmâl tarihi: 1968
Plaka no: 35 EE 379
Motör ve Şasi No: 752878

O.N. 35328/39952 numaralı sigorta mukavelesi bedeli olarak yukarıda yazılı kırk üç lira yetmişbeş kuruş Mehmet Gençer’den alınmıştır.

İşbu mukavele bir sene müddet için akdedilmiş olup bu müddet 22.5.1972 tarihinde saat 12’de başlayıp ve bitme günü saat 12’de sona erecek ve sigorta bedelinin tamamının tediyesinden sonra yürürlüğe girecektir.

GÜVEN T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü