AKBABA günleri devam ediyor! 50’li yılların mizah anlayışı nasıldı? İnsanları ne güldürür, neler eğlendirirdi? Bu bölümde 29 Mayıs 1953 tarihine gidiyoruz. Demokrat Parti dönemi, ikramiye evleri, Sümerbank reklamı ve Fatih Sultan Mehmed karikatürleri burada.

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (2)

ALLAHLA KONUŞAN ADAM!
Hayretle, dehşetle okuyacağınız bir yazı. Amerikalı meşhur gazeteci John W. Hichs, Allah ile mülâkatlar yaptığı iddiasındadır ve bu konuşmalarını bir kitap halinde yayınlamıştır. Kitaba bir önsöz yazan Fransız Akademisi âzasından meşhur Jules Romains’e inanmak lâzımsa bu ciddî bir eserdir! Salı günü Aydabir’de okuyunuz!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (3)

FATİH!
Çağaloğlu’ndan yokuş aşağı iniyorum. Sağlı sollu kitapçı camekânlarına bakına bakına. Günlerdir bu camekânlar ilk okulların el işi sergilerine dönmüş, eleğimsağmanın yedi rengine bulanmış resimlerle süslü. Ama ne resimler! Bakıyorsunuz, at üstünde samur kürklü, narin yapılı, cengâverden ziyade yarı şair, yarı âşık. Sanki ceylan avına çıkmış bir zat. Hülyalı gözlerle turuncu bulutlara bakıyor. Altında üç kelime. Fatih Sultan Mehmed.

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (4)

— Abi bu saat ne kadar eder?
+ Valla orasını ceza hâkimi bilir!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (5)

— Uyu yavrum, uyanacak günler var!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (6)

BİZ BİZE BENZERİZ
Esti nesim-i nevbahar
Müstef’ilün müstef’ilün
Açıldı güller subhudem
Müsfetil’ilün müstef’ilün

Evet efendim. Çünkü kendimizi kendimiz tarif buyurmuşuzdur. Biz bize benzeriz! Bunun son acayip misalini iç politikada gördük. Partiler arası mütareke! Önce bir afalladım doğrusu. Partiler arası mütareke ne demek? Demokraside partililer arası mütareke değil, mücadele olur. Eğer mücadeleye son veriliyorsa, demokrasiye son verip bir oooh çekelim!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (7)

TAKVİMDEN YAPRAKLAR
Sinemada
Şarklıyız belli işte, halkımızın
Gönlü, sevdaya karşı çok yufka
Her öpüş sahnesinde bir filmin
Çıkıyor: Ya medetler ayyukaTuhaf Şey
Yeni dünyaca tanınmış da adı,
Demiyor: Dahl-i devrân oldum
Sövmüyor eskilerin hiçbirine
Şu Sait Faik’e hayran oldum

Basın Âleminde
Etrafına dikkatlice bir bak, göreceksin
Farksız şu cihanın trajik hali komikten
Falih, hikemiyat ile ahlâk ile meşgul
Cahit, yeni bir Gandi çekilmiş polemikten

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (8)

— Fatih gemilerini karada yürütmüş azizim, karada.
+ Ah biz de bir denizde yürütebilsek!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (9)

— Neee. Yüz yirmi yaşında mısınız? Kâtiyen, doksan beşten fazla göstermiyorsunuz!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (10)

FATİH SULTAN MEHMED:
“Ben bir gecede çektirmiştim, bunlar her gün çekiyorlar!”

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (11)

Politikacı: İstanbul’un Şanlı Fatihi! Sen!
Fahrettin Kerim: Söyleyin şuna, o kadar bağırmasın. Neredeyse Yunanistan’dan duyacaklar!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (12)

TEŞBİHTE HATA OLMAZ
Bir lokantada iki ahbap aynı masada oturuyorlar. Garson gelip sorar:
— Ne emrediyorsunuz?
+ Bir koyun başı.
— Peki siz?
+ Bana da beyinki gibi bir baş getir!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (13)

ŞİRKET
Torik Necmi, geçen gün gazeteye şöyle bir ilân vermişti. «Malı, mülkü, parası olmayan, fakat namuslu, haysiyetli bir adamla kârlı bir şirket kurmak istiyorum. Talip olanlar müracaat etsin!»
İlânı okuyan bir safdil, Torik Necmi’ye müracaat etti.
— Sizinle şirket kurmak istiyorum!
+ Pekâla. Paran var mı?
— Yok.
+ Malın, mülkün?
— Onlar da yok!
+ Namusça, haysiyetçe nasılsın?
— Herkes beni doğru bir adam olarak tanır.
+ Âlâ, şerait uygun. Şimdi seninle kârı yarı yarıya taksim etmek üzere bir şirket yapacağız!
— Nasıl bir şirket olacak bu?
+ Anlatayım. Ben borç alacağım, sen kefil olacaksın.
— Sen borcunu ödeyecek misin?
+ Ne münasebet, öyle olsa parayı nasıl taksim ederiz?
— Kefil olduğum için parayı benden alırlar.
+ Neyini alacaklar? Paran yok, malın, mülkün yok!
— Öyle ama, o zaman da namusumu, haysiyetimi muhafaza edemem!
+ Ulan enayilik etme, beş parası olmayan adam bu zamanda namusunu ancak bu kadar muhafaza edebilir işte!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (14)

RESİM
Raşel fotoğrafhaneye girdi:
— Sizde çocuk resimleri kaça çekiliyor?
+ Düzinesi beş lira.
— Ya, öylesan ben yideyim. İki sonra yeleyim. Benin şindi on çocuğu var!

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (15)

DÜNYA KARİKATÜRLERİ
— Hem çamaşır, hem bulaşık yıkayan bu makineyi alınız madam! İki kocaya bedeldir! (Le Hérisson)
— Kah, kah, kah, kah. Aman şunlara bak! (Travaso)
— Damat bey biraz fazla kaçırmıştı! (Icl Paris)
— Şimdi sana ilk iki kocamın nasıl öldüklerini anlatayım! (Icl Paris)

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (16)

HATIRA DEFTERİ
«21 Nisan 1944» İzmir’e telgraf çektim. Salı günü, yani yarın mutlaka Ankara’ya hareket etmek mecburiyetindeyim. Etibank’taki işimi yakından takip etmeli. Eğer para derhal gelmezse sap gibi yandık. Akşam sıkıntılı halimi gören Ali’ye vaziyeti apaçık anlattım:
— İyi tesadüf şu yakınlarda benim de gitmem lâzımdı. O halde beraber gideriz. Yol masrafı falan için hiç üzme kendini. Bunları ben temin ederim. Sonra elin ferahlayınca bana ödersin.

Enayi bilmez ki, kuyruğumda üç bin lira borç takılı. İzmir’den zor kaçtım. Annem evi ipotek edecek de para yollayacak. Neyse, sözleri biraz yüreğime serin su serpti. Neşelendim ve gece misafir odasında yatağımı yapan Semiha’yı biraz sıkıştırdım.
— Sizi ağabeyime şikâyet edeceğim, dedi.
+ Sizi o kadar seviyorum ki, «şuur ve irademe» mâlik değilim. Eğer böyle bir şey yaparsanız emin olun, ölümü dahi gözle alırım.

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (17)

KEMİKSİZ AYŞE
Ayşe anlatıyor:
— Ben doğduğum zaman şaşırmışlar. Köylü kadınlar falan. Türlü kocakarı ilaçları içirmişler bana. Kemiklerim büyüsün diye. Fakat hasta olmadım hiç.
+ Peki yankesiciliğe devam edecek misin?
— Tabii. Benim zanaatim bu.

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (18)

DÜNYA KARİKATÜRLERİ
— Ne olur sevgilim, bana biraz ümit, biraz cesaret verecek bir söz söyle! (Le Hérisson)
— Bizim Jorj cidden iyi baytar. Onu yedikten sonra kendimi daha iyi hissetmeğe başladım. (Travaso)
— Beş yüz lira verdikten sonra, bir koyun sürüsü değil, sığır sürü satın alırım. (Le Hérisson)

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (19)

T.C. ZİRAAT BANKASI
Tasarruf hesapları 1953 ikramiyeleri yekûnu 1 milyon lira! 15 ev, 4 traktör ve dolgun para ikramiyeleri. Fazla tafsilat için 444 şube ve ajansımız emrinizdedir.

SÜMERBANK
Otomobil, apartıman, ev. Yılda 16 çekiliş. Talih yolcuları, mesut gününüzün saati yaklaştı.
 29/5/1953 tarihli bir önceki haberimiz burada. 

0530-akbaba-dergisi-arsivleri-ellilerde-karikatur-dergileri-29-mayis-1953-tarihli-gazeteler (1)

Kaynak: 1953, Akbaba Dergisi