Vatandaşlar, Arkadaşlar!
Çok söz, uzun söz bir şey için söylenir: Gerçeği anlamayanları gerçeğe getirmek için… Ben bu devirleri geçirdim.
Şimdi sözden çok, iş zamanıdır. Artık benim için, hepiniz için çok söz söylemeye gerek kalmadığı inancındayım. Bundan sonra bizim için uygulama, hareket ve yürümek gerekir. Çok işler yapılmıştır, ancak bugün yapmaya zorunlu olduğumuz son değil, fakat çok gerekli bir iş daha vardır: Yeni Türk harfleri çabuk öğrenilmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanseverlik ve milliyetseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir sosyal topluluğun yüzde onu okuma yazma bilir, yüzde sekseni bilmez. Bundan insan olanlar utanmalıdır.

Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; övünmek için yaratılmış, tarihini övünçle doldurmuş bir millettir. Fakat milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir. Türk’ün karakterini anlamayarak kafasını birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık geçmişin hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz. Hataların düzeltilmesinde bütün vatandaşların hareketini isterim. En sonunda bir sene, iki sene içinde bütün Türk sosyal heyeti yeni harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün uygarlık dünyasının yanında olduğunu gösterecektir.

Halka doğru kadehini kaldırarak:
Eskiden bunun bin mislini süprüntülüklerinde aşağılıklarında  gizli gizli içen iki yüzlü sahtekârlar vardı. Ben sahtekâr değilim, milletimin şerefine içiyorum.
Gazi Mustafa Kemal, Hâkimiyet-i Milliye: 11.08.1928

 

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (1)
Mustafa Kemal, eşi Latife Hanım ailesiyle birlikteyken çekilen bir fotoğraf. Evlendikten kısa bir sonra çekilen bu fotoğrafta, soldan sağa baldızı Rukiye Hanım, Mustafa Kemal, kayınvalidesi Adviye Hanım, diğer bir baldızı Vecihe Hanım, kayınpederi Uşşakizade Muammer Bey ve Latife Hanım görülmekte. (1923, İzmir)
ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (2)
Gazi Mustafa Kemal, kayınpederi Uşşakizade Muammer Bey, kayınvalidesi Adviye Hanım ve baldızlarıyla birlikte, eşi Latife Hanım, Mustafa Kemal ile babasının arkasında görülüyor. (1923, İzmir)

Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir.

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (3)
Yeni evli çift Gazi Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım Ankaraya dönerken, Menemen’e uğradıkları gün yapılan karşılama töreninde. (1923, İzmir)
ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (4)
Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Birinci İktisat Kongresi’nde. Yanında oturan ise Latife Hanım. (1923, İzmir)

Ölmek isteyen bir milleti hiçbir kuvvet kurtaramaz. Türk milleti ölmek istemez; o, daima yaşayacaktır efendiler!

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (5)
Ordu müfettişi Fahrettin Altay ile bir töreni izlerken. (1924, İzmir)
ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (6) (1)
Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa şapka ile İzmir’e gelişi. Yanında meclis başkanı Kazım Özalp ile birlikte, Basmane tren istasyonunda. (1915, İzmir)

Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yeniliksever ve inkılapçı bir millettir.

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (7) (1)
Mustafa Kemal’s arriving in İzmir with his hat on for the first time. Next to him speaker of grand national assembly Kazım Özalp. (Basmane train station, 11 October 1915)
ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (8)
Gazi Mustafa Kemal kendisine suikast düzenleceği ve suikastçıların yakalandığı haberi üzerine İzmir’e geldiğinde, Naim Palas Oteli’nde Vali Kazım Dirik bey ile birlikte. (1926, İzmir)

Türkiye emperyalizme karşı mücadelesiyle iyi örnek olmuşsa bundan çok büyük mutluluk duyacağım.

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (9)
Gazi Mustafa Kemal ve İsmet Paşa Ankara’ya otomobil ile dönerken. (1926, İzmir)
ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (10)
Gazi Mustafa Kemal, Karşıyaka Halkevi’nde düzenlenen bir baloya gelirken. (1930, İzmir)

Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilmez, ferdin tabi haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (11) (1)
Gazi Mustafa Kemal Hayrunnisa Hanım ile birlikte. (1930, İzmir)
ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (12)
Gazi Mustafa Kemal, Alsancak tren istasyonundan Isparta’ya doğru gitmek üzere. (1930, İzmir)

Türk milleti çok büyük olaylarla ispat etti ki yeniliksever ve inkılapçı bir millettir.

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (13)
Gazi Mustafa Kemal, dönemin içişleri bakanı Şükrü Kaya ile birlikte. (1930, İzmir)
ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (14)
Gazi Mustafa Kemal’in kayınpederi Uşşakizade Muammer Bey, Kılıç Ali ve Salih Bozo ile birlikte. (1923, İzmir)

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu korumaya muktedir olacaklardır.

ataturk-un-izmir-gunleri-mustafa-kemal-pasa-izmirde- (00)
Gazi Mustafa Kemal’in evlendikten sonra çekilen bir fotoğrafı. Yanındakiler Kılıç Ali ve Salih Bozok. (1923, İzmir)