Ankara’da muhteşem bir merasim yapılıyor

Atatürk’ün naaşı yarın sabah muhteşem bir merasimle Anıtkabir’e nakledilecektir. Merasim saat dokuzu beş geçe başlayacak ve bu andan itibaren her beş dakikada bir şehrin muhtelif yerlerinden top atışları yapılacaktır. Etnoğrafya müzesindeki katafalktan alınacak naaş bir top arabasına konulacaktır. Top arabası yakınında dört general yürüyecektir. Arkasından cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Makbule Atadan, İsmet İnönü, meclis reisi Refik Koraltan, başvekil Adnan Menderes, milletvekilleri, konsoloslar, vilayetler ve Demokrat Partili cemiyetler takip edecektir. Ordu mensupları, askeri ve sivil gençlik kolları ve diğer teşebbüslere ait örgütler Etnoğrafya müzesinden Anıtkabir’e kadar merasim yolu boyunca eşlik edeceklerdir.

İsmet İnönü’nün Ata için mesajında “Atatürk, eserlerini, Türk istikbalinin evladına emanet etmiştir” dedi.

Atatürk Anıtkabir’e Naklediliyor

Büyük Atatürk’ün naaşı Anıtkabir önündeki katafalka konulduktan sonra yüce ruhu önünde son saygı duruşu yapılıyor. Katafalkın arkasında reisicumhur Celal Bayar, bu saygı duruşundan sonra konuşmasını yapmış ve büyük Atatürk’ün meziyetlerinden bahsetmiştir.