İsveçli misafirler Ankara’dan ayrıldılar, bu akşam şehrimize geliyorlar
Gazi hazretlerinin nutuklarından:
— Ulu konuklarımız, Türkiye’ye uğur getirdiler. Duygum, tükel özgü bir kıvançtır.

Ankara4 (AA)
Reisicümhur hazretlerinin misafirleri İsveç veliahtı hazretlerine hitaben irat buyurdukları nutkun metni şöyledir:

Altea Ruvayäl,
Bu gece, ulu konuklarımıza, Türkiye’ye uğur getirdiğinizi söyleyebilirim. Duygum, tükel özgü bir kıvançtır. Burada kaldığınız süre içerisinde sizi sarmaktan hiç duymayacak, sevgi içinde, yurdunuz için beslenmiş duyguların bir yankısını bulacaksınız.

İsveç, Türk uluslarının kazanmış oldukları utkuların silinmez damgalarını tarih taşımaktadır. Süerdemliği, onu bu iki ulus, ünlü, şanlı özlerinin derinliğinde sonsuz tutmaktadır. Ancak, daha başka bir alanda da onlar erdemlerini o denli yaltırıklı yöndemle göstermişlerdir. Bu yolda kazandıkları utkular, gerçekten daha az özence değer değildir.

Avrupa’nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataç özlüklerinin tüm insanları olarak bayrak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar. Onlar bugün en güzel utkuya hak kazanıyorlar.

Ünlü babanız, yüksek kralınız Beşinci Gustav’ın gönenci için en ıssi dileklerimi sunarken, Altes Ruvayäl, sizin için, prenses Lusiz’in, sevimli kızınız İngrid’in esenliğine, tüzün İsveç ulusunun gönencine, genliğine içiyorum.

Atatürk’ün kullandığı Türkçe/ Osmanlıca mukabilleri:
1. Tükel — TAM
2. Özgü — Hususî
3. Kıvanç — Sevk
4. Uz — Müddet
5. Yankı — Aksisada
6. Utku — Zafer
7. Süerdemlik — Askerî Fazilet
8. Alan — Saha
9. Erdem — Fazilet
10. Demlü — Kadar
11. Yaltıraklı — Nurlu
12. Yön — Tarz
13. Özenç — Gıpta
14. Bitim — Nihayet
15. Berkiten — Tespit Eden
16. Ataç — Ceddanî
17. Özlük — Vasıf
18 Tüm — Tamam
19. İssı — Sahip
20. Baysak — Huzur
21. Önürme — Terakki
22. Uygunluk — Ahenk
23. Kıldacı — Amil
24. Anıklanmak — Hazırlanmak
25. Baysal — Sulh
26. Oğuz — Mübarek
27. Söyüncü — Nişane-i Muhabbet
28. Genlik — Refah, Genişlik
29. Erk Sürmek — Hükûmet İcra Etmek
30. Güç — Kuvvet
31. Gönenç — Saadet
32. Isı — Sıcaklık
33. Esenlik — Sıhhat

Kaynak: 1934, Zaman Gazetesi