Harb Mecmuası, Yıl 1 – Sayı 1 / Ayda iki def’a çıkar / Fiatı: 20 Para / Bir yıllık iştirâk bedeli: 15 Guruş / İdârehane: İstanbul – Cağaloğlu, Kapalı
RESİMLER: Büyük Osmanlı Ordusunun Mukaddes Başkumandanı Beşinci Sultân Mehmed Hân Hazretleri – Osmanlı Saltanatının Veliahdı Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri – Başkumandan Vekili Enver Paşa Hazretleri Harb Cephesinde Bir Kolordu Karargâhında, Yanlarında Kolordu Kumandanı Es’ad Paşa – Merhûm Hâfız Hakkı Paşa Erzurum’da Endaht Tecrübesi Yaparken – Yanında Erzurum Vâlisi Tahsin Bey – İmâm Hüseyin Hazretlerinin Merkadinde Mahfuz Tarihi Sancak ve Kılıcı Orduya İsâl Eden Heyet Bağdat’da.

0490-harb-mecmuasi-kasim-1915-haziran-1918-turk-tarih-vakfi (3)

Büyük Osmanlı Ordusu’nun Mukaddes Başkumandanı Beşinci Sultân Mehmed Hân Hazretleri
S.M. der Sultan Mehmed V, Generalissimus der Türkischen armee. S.M. I. le Sultan Mehmed V, auguste géneralissime de l’armée ottomane.

Osmanlı saltanatının veliahdı Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleri
Siener Hoheit der Kronprinz Youssouf İzzeddin Effendi.
S.A. I. Youssouf Izzeddine Effendi, héritier présomptif du trone.

0490-harb-mecmuasi-kasim-1915-haziran-1918-turk-tarih-vakfi (4)

HARB MECMU’ASI NİÇİN ÇIKIYOR?
Bir yıl var ki Türk ve İslâm vatanı vaktiyle bir Osmanlı gölü olan Karadeniz’de birdenbire en yıllanmış düşmanının hücumuna uğradı. Ve donanmamız, hakkını korumaktan yılmadığını gösteren bir karşılık hücum ile Moskof gemilerini batırıp kaçırarak akınlar yapdı, ne bitmez tükenmez ayrılık yıllarından beri düşman boyunduruğu altında ezilip inleyen kardeş memleketlerin, Kırım ve Kafkasya’nın kıyılarını topa tutdu. Oraları kanadların karanlığında boğan Moskof kargasının bağrına gayzının ateşlerini fırlatdı. Karadeniz Boğazı’nın önlerinde ilk patlayan Türk topu yalnız o eski düşmana değil, bütün bu cihân cenginde onun tarafını tutanlara karşı atılmış bir gazab na’rasıydı. O alışkın na’rayı eski gölümüzün suları tanıdı, beyaz köpükleri başlarında öfkelenerek kıyılara doğru koşan dalgalar Türk’ün dirildiğini etrafa seslendiler.

0490-harb-mecmuasi-kasim-1915-haziran-1918-turk-tarih-vakfi (6) (1)

Avrupa birkaç ay evvel ikiye bölünmüş, birbiriyle kanlı bir gavgâya tutuşmuşdu. Senelerle gizli gizli çalışıp hazırlanan Moskoflar ve müttefikleri kahramân Orta Avrupa devletlerini dört tarafdan ateş zinciriyle kuşadarak mahvetmek istiyorlardı. Meş’-ûm Balkan Muhârebesi’nden beri düşmanlarımızın ölü sandıkları biz de her ihtimale karşı hazırlanmış, uğradığımız felâketlerden aldığımız acı ve unutulmaz derslerle bilinen düşünceler ve duygularla ve onların mahsülü olan çalışmalarla silahlanmış, bekliyorduk.

0490-harb-mecmuasi-kasim-1915-haziran-1918-turk-tarih-vakfi (5)İşte Karadeniz’de memleketimizin kıyılarında bir tarafdan gösterişli gezintiler yaparak bizi korkutmak, diğer tarafdan torpiller dökerek donanmamızı habsetmek isteyen Moskof gemileriyle ilk çarpışmamız onun için bizi gâfil avlamadı. O zamandan beri kahraman ordularımız ve donanmamız yorulmak ve yılmak bilmeyen bir kuvvet ve imân ile dört köşede sevgili vatanımızı müdâfa’a ediyor.
0490-harb-mecmuasi-kasim-1915-haziran-1918-turk-tarih-vakfi (6)

Kafkas cebhesinde içeriden ve dışarıdan hücum eden sefil düşmanlara çelik kalelerin gösteremiyeceği bir metanetle karşı duran ordumuz ara sıra Moskof hududlarının içine de atılarak düşman ordularına ölümler saçıyor. Onların sayıce kendilerinden çok fazla düşman askerine saldırırken gösterdikleri kahramanlığı, fedakârlığı Kafkas’ın sarp dağlarından, tepelerinden sorunuz; alacağınız cevab cedlerimizin mukaddes ruhlarını sevindirecektir.
0490-harb-mecmuasi-kasim-1915-haziran-1918-turk-tarih-vakfi (7)

Devletlerinin şevket ve azamet kubbesini Müslümânların kan ve canlarıyla yükselen direkler üstünde tutan ve bütün dünyanın deniz geçidleri ellerinde olan İngilizlerin gemilerine güvenerek Irak’ın deniz ve nehir sahillerine çıkardıkları kuvvetler karşısında sayısı pek az olan askerlerimizle hilafet ve dinin haklarını korumak için mukaddes cihâd bayrağı altında toplanan hakiki Müslümânlar korkunç bir kaya sağlamlığıyla mukâvemet ediyorlar.
0490-harb-mecmuasi-kasim-1915-haziran-1918-turk-tarih-vakfi (1)

Kaynak: Harb Mecmu’ası — Türk Tarih Kurumu