Gazetemiz tarafından (çocuk dünyası) karileri arasında tertip edilen çocuk müsabakası dün sabah saat onda Beyoğlu Skating Palas salonunda ve hakem huzurunda yapılmıştır. Müsabakaya yüz yetmiş çocuk iştirak etmiştir. Dün toplanan hakem heyeti, bu çocuklardan en fazla rey alan çocukları da nazarı dikkate alarak atideki çocukları seçmiştir.

1. Kız çocuklardan 10 yaşında Müjgân H. birinci ve 8 yaşında Nezahet Necati H. ikinci;
2. Erkek çocuklardan 7 yaşında Ümit B. birinci, 9 yaşında Semih Seyfi B. ikinci gelmiştir.

Kazanan gruptan ortadaki çocuk (Rüksan Ömer hanım) kız çocuklar müsabakasında birinci gelmişse de bilahare altı yaşında olduğu anlaşılmakla müsabakadan hariç kalmıştır. Gürbüz çocuklar müsabakası evvelce de ilan ettiğimiz veçhile 7-12 yaşındaki çocuklar arasında yapılmıştır. Bu intihaba göre bu sene müsabakamızda birinci gelen Müjgân hanımla Ümit bey İstanbul’un gürbüz çocuğuna mahsus hediyelerimizi kazanmış oluyorlar. Mükâfat kazanan çocukların hediyelerini almak üzere pazartesi günü matbaamıza gelmeleri rica olunur.

Kaynak: 1931, Akşam Gazetesi