Vatan vapurunun Haliç’e girerken çarpması neticesinde hasara uğrayan Karaköy köprüsünün tamirine derhal başlanmış ve dün öğle vakti yayaların geçişi temin edilmiştir. Hadisenin vukuu üzerine dün sabah belediye fen işleri müdürü Nuri Tezer, köprüler müdürü Galip Alnar, belediye avukatlarından Hasan Fehmi ve B. Feridun’dan mürekkep bir heyet köprüdeki hasarı tespit etmişlerdir. Ayrıca belediye, Vatan vapurunun sahibi Kalkavanzade aleyhine de mahkemeye müracaat etmiştir. Mahkemece de ayrıca tespiti delail yapılacaktır. Vapura bağlı römorku çeken halat da alınarak mahkemeye verilmiştir.

Hadise etrafında köprüler ve yollar müdürü Galip Alnar, muhabirimize şu izahatı vermiştir:
— Köprü, mutad veçhile saat beşte açılmıştı. Saat altıda kapanacaktı. 17.40 sıralarında Kalkavanzadelerin Vatan vapuru, elektrik idaresine ait kömür yüklü olarak Haliç’e girmek üzere köprüye ilerlemekte idi. Vapur mutad olduğu veçhile denizin tam ortasından ve Kız Kulesi istikâmetinden gelmesi lazım gelirken Beşiktaş sahilini takiben geliyordu. Bu suretle Galata rıhtımı önünden göze doğru içeriye girememiş, bu esnada öndeki römorkörün de halatı kopmuştur. Vapur bu sırada köprünün açık gözünün Eminönü kısmının Boğaz ciheti ucuna çarpmıştır. Bu yüzden vapurun ucundaki çapa demiri köprü kilidinin ayağına takılmış ve köprünün 80 metre uzunluğundaki kısmını 1 metreden fazla Haliç’e doğru çekmiştir. Bu esnada orada mevcut üç zincir birdenbire kopmuş, köprünün Boğaziçi iskelesi istikâmetindeki kısım 70 santim ayrılmış ve Şirket-i Hayriye emanet odasının bir kısmı da yıkılmıştır. Köprü 6-7 metre bir genişlikte Haliç’e doğru yürümüştür. Aynı zamanda tramvay rayları kırılmış, elektrik telleri kopmuş, köprüdeki telgraf tesisatı bozulmuştur.

Kaynak: 1943, Akşam Gazetesi