Fransız kartpostalında Çanakkale Boğazı tasviri: “Yaşasın Fransa!”

 

Fransız kartpostalı: “1914-1915 Avrupa Savaşı”
Çanakkale yıkıntıları üzerinde bir Taube (Alman uçağı) düşüren Fransız uçağı.

Fransız kartpostalında İstanbul tasviri:
“Denizcilerimiz Doğu’da” 

İngiliz kartpostalında Gelibolu tasviri: “Lancashire silahşörlerinin Gelibolu’ya çıkışı”

 

Çanakkale Savaşları için seferi konu alan Fransız kartpostalı: “Hedef İstanbul”

 

Alman kartpostalı: “Gelibolu’ya çıkarma yapan ilk İngiliz ve Fransız kuvvetleri”

Alman kartpostalında Çanakkale Savaşları tasviri: “Gelibolu üzerindeki kudret”

 

Alman kartpostalı: “Gelibolu’da Türk Birlikleri”

Fransız kartpostalında Çanakkale Boğazı tasviri: “Çanakkale Boğazı benim Wilhelm!”

 

Çanakkale savunmasını konu alan Alman kartpostalı:
“Türkiye saldırıya başlıyor. Savaş donanmasıyla İstanbul”

Kaynak: Yüz Yıl Sonra Savaşan Çizgiler, İş Bankası Yayınları