Güzele ne yakışmaz!
— Mustafa Kemal Paşa’nın göğsündeki şeritte “Cumhuriyet” yazıyor.
1.10.1923, Akbaba, Ramiz Gökçe


Osmanlı saltanatının Türkiye Cumhuriyeti’ne son mirası.
— Yarasanın üstünde “Düyun-ı Umumiye”, gencin üzerinde “Türkiye” yazıyor.Düyun-ı Umumiye İdaresi, Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödemek için -alacaklı devletler tarafından- 1881’de kuruldu. Borçların son taksidi 24.5.1944’de ödenmiştir.
29.11.1923, Akbaba, Ramiz Gökçe


HACİVAT— Yazıldık, sayıldık Karagöz. On dört milyonluk bir millet olduğumuzu anladık.
KARAGÖZ— Halis Türk olduktan sonra bu daha iyi ama Hacivat, merak etme rahatı ve kazancı yerinde olursa bu millet iki senede bir misli çoğalır.
9.11.1927, Anonim, Karagöz
(Güreşçinin kuşağında “14 milyon” yazıyor. Birinci nüfus sayımı sonucunda Türkiye’nin 13.650.000 olduğu saptandı.)


YUNAN— Emin olunuz ki, size karşı içimiz hüsn-i niyetle doludur!
16.2.1928, Akbaba, Ramiz Gökçe
(Yunanlı ile tokalaşan Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras. Evin üzerinde “Türk emlakı” yazıyor. Senelerden beri dedikodusu bitmeyen mübadiller meselesine dair karikatürde [sürekli olarak] iyi niyet ninnisi söyleniyordu.


Karagöz Dergisi’nin 1’inci Yıl Cilt Kapağı (1908)


Türkiye’nin gerçek anlamda ilk mizah dergisi sayılan “Diyojen” 23 Aralık 1869’da İstanbul’da yayımlanmaya başlamıştı. Adını ikibinbeşyüz yıl kadar önce Sinop’ta doğmuş çileci düşünür Diyojen (Diogenes)’den alan derginin sloganı da onunkiyle aynıydı: “Gölge etme başka ihsan istemem”.
24.1.1870, Diyojen


Gazi Mustafa Kemal halkı selamlıyor!
14.11.1918, Diken