Tahsilini edebiyat fakültesinde ikmâl eden, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerini mükemmelen bilen Lale Oraloğlu, hâlen bir akşam gazetesinde ve müteaddit mecmualarda yazılarını neşretmektedir.

 

Lale ve Spor
Lale; yüzme, atletizm ve kürekte kazandığı şampiyonluk ve kupalarla spor sahasında da kabiliyetini ispat etmiştir.

Lale ve Sahne
Lale, üç senedir “Küçük Sahne”de oynamakta, yerinde bir takdir ve teveccühe mazhar olmaktadır.

Lale ve Perde
Lale, “Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor ve Kanlı Para” filmlerinde beyaz perdede göründü. Bu filmlerdeki rollerinden dolayı 1953 yılının en iyi 3 kadın artisti arasına girdi ve senenin en iyi kadın karakter artisti mükafatını kazandı. Kıymetli sanatkârı bu sene: “Leylaklar altında, 6 ölü var, Nilgün” gibi üç süper filmde seyredeceksiniz.

— Üç sene kadar oluyor. Yeni bir tuvalet sabunu fevkalâde rağmet görmeye başlamıştı. Fakat ben, henüz tecrübe edememiştim. Bir gün bir arkadaşım almış, bir kutu da bana verdi. İşte o günden beri PURO’dan hiç ayrılmadım. Şunu da ilâve edeyim ki, o günkü PURO mükemmel bir tuvalet sabunu olmakla beraber mükemmeliyetin şahikasına erişmiş bulunuyor. PURO’yu sizlere de tavsiye ederim.

PURO Tuvalet Sabununun cildinize sağladığı faydalardan birkaçı
• Puro, cildin derinliklerine kadar nüfuz ederek yabancı maddeleri tamamen temizler.
• Cildin üzerinde siyah benek, leke ve sivilcelerin teşekkülüne mani olur.
• Cildi, hava değişikliğinin tahrinatına karşı korur, çatlamasını önler.
• Günlük temizlik işlerinin eller üzerindeki yıpratıcı tesirini izale eder.
• Cildinizin gizli kalan güzelliğini meydana çıkararak sizi olduğunuzdan çok daha genç ve güzel gösterir.