Büyük İstanbul’un en şerefli, en sevinçli, en mesut günlerinden biridir. Ulu Gazimiz şimdi bizim içimizde, bizim aramızda, bizim bağrımızın üstündedir. Günler var ki bu sevinçli haberin tahakkunu bekliyorduk. Ara sıra küçük bir telgraf bizi mesut bir heyecana düşürüyordu. Bazen Ankara telefonu açılıyor ve heyecanlı bir ses:

  • Gazi hazretleri geliyor! Müjdesini veriyordu. Nihayet işte bugün bu müjdenin tahakkuku ile mesuldur. Gazimiz geçen sene İstanbul’da büyük harf inkilabının temellerini atıktan sonra bizden ayrılmıştı. Büyük yol gösterici bugün bu çok sağlam temeller üzerinde sarsılmaz bir abide görecektir. İstanbul bu gün büyük sevincini doya doya, kana kana yaşayacaktır.

Bu sabahki hazırlık

Gazi hazretlerinin İstanbulumuzu şereflendirmeleri münasebetiyle bu sabah erkenden şehirde hazırlıklar başlamıştır. Saat 8’den itibaren halk kitleleri hat boyunda Gazi’nin güzergahında ahzi mevki etmeye başlamışlardır. Yapışan tertibat mucibince merasimi ihtiramiye Haydarpaşa’da icra edilecektir. Saat 9’dan itibaren şehremaneti tarafından gönderilen davetiyeyi hamil olanlar Haydarpaşa’ya geçmişlerdir. Haydarpaşa garı Türk sancakları ile donanmış ve gar dahili tezyin edilmişti. Pendikten Haydarpaşa’ya kadar bütün istasyonlarda mektep talebeleri ahzi mevki ederek sevgili Gaziyi selamlamışlardır.

 

Pendik’te…

Büyük Millet Meclisi reisi Kazım Paşa hazretleri bu sabah refakatında Aydın mebusu Şükrü Bey bulunduğu halde saat 08.30’da Pendiğe vasıl olmuş ve otomobille doğruca İsmet Paşa hazretlerinin köşklerine azimet etmiştir. Kazım Paşa saat 09.15’te İsmet Paşa ile istasyona gelmiştir.

İstasyonda Pendik’te kamp kurmuş olan darüşşafaka talabesi bulunuyordu. Paşalar talebeyi teftiş etmişlerdir. İsmet Paşa, talebeye; “Maşallah hepiniz asker oldunuz” demiştir. Gazi hazretlerinin bulunduğu tren 09.30’da Pendipe vasıl olmuştur. Mustafa Kemal Paşa en arka vagonda bulunuyorlardı. Üzerlerinde açık kül rengi elbise vardı. Reisicumhur hazretleri tren durunca aşağıya atladı.

İsmet Paşa ilerleyerek:  Nasılsınız paşam? diye sordu. Gazi, İsmet ve Kazım paşaların ellerini sıktı, sair istikbale gelenlere iltifat etti, darüşşafaka talebesini teftiş eyledi. Bu sırada Pendik muhtarı Abdullah Bey ilerleyerek: — Hoş geldiniz, köyümüze şerefler getirdiniz diye beyanı hoş amedi etti.

Gazi, İsmet Paşa’nın köşkünde yarım saat kadar kalmıştır. Bu sırada Paris sefiri Fethi Bey gelerek beyanı hoşamedi etmiştir. Gazi saat 10.10’da otomobille istasyona hareket etmiştir. Gazi sağda, İsmet Paşa ortada, Kazım Paşa solda bulunuyordu. 10.15’te kalkan tren alkışlar arasında hareket etti. Saat 11’de sevgili halaskarımızın şehre şeref verdiklerini müjdeleyen keskin düdükler ile Haydarpaşa garına dahil olmuştur.

 


Kaynak: 1929, AKŞAM