91 SANTİM

Cazibeli İtalyan yıldızı, yeni filminin kostümlerini hazırlayacak olan terziye ölçü verirken görülüyor. Göğüs ölçüsü tam 91 santimetredir.

HER ZAVİYEDEN CAZİP

Sophia Loren, bir sahne arasında kendisini ziyarete gelen foto muhabirine gayet orijinal bir poz vermiş. Yıldız, profilden de, cepheden de ne fevkalâde cazip.

DANS EDİYOR

Filmin bir kaç sahnesinde Sophia Loren, «Flamenco» dansları yaparken görülecektir. Sophia bu dansları becerebilmek için İspanyanın meşhur bir dansöründen ders almıştır.Sophia Loren, filmdeki rolü için takriben 250 bin dolar almaktadır. Aktris bütün yaz, filmin çevrilişinde hazır bulunmak üzere İspanya’da kalacaktır. Daha sonra da HoIlywood’a hareket ederek Burt Lancaster ve Emest Borgnine ile beraber «Bandoda» isimli bir macera filminde rol alması pek muhtemeldir. Dilber İtalyan yıldızı Madrid’de bulunduğu şu sıralarda günün en mühim bahis konularından birini te§kil etmektedir. Her fırsatta karşısına çıkan imza meraklıları Sophia’ya şehir içinde rahat rahat dolaşabilmek imkânını vermemişlerdir. Fakat böyle popüler olmanın verdiği memnuniyet hissi muhakkak ki ona bu rahatsızlığı unutturmaya kâfi gelecektir!

HALKIN SEVGİLİSİ

Sophia Loren, geçenlerde otomobil rallisine iştirak ettiği zaman foto muhabirlerinin de ilgisini çekmiş ve şık Mercedes marka arabası üzerinde gayet enteresan pozları tesp it edilmişti. Aktrisin kalça ölçüsü 92 santim olduğunu hatırlatırız.

HOLLYWOOD’un değerli prodüktör – rejisörlerinden Stanley Kramer, C. S. Forrester’in «The Gun» (Top) isimli eserini beyaz perdeye nakletmek istediği zaman bilhassa baş kadın rolü üzerinde ehemmiyetle durmuştu. Aylarca Hollyvvood’un saydı meşhurlarım teker teker gözden geçirdikten sonra, aradığına rastlamamış olacak ki, dikkat nazarlarını Avrupaya çevirdi ve bu kompozisyona Sophia Loren’i uygun bulduğunu günün birinde ilân etti. Böylece İtalyan yıldızı bir Hollywood şirketi hesabına ilk filmini çevirmiş olacaktı.

Film hâlen «The Peride and the Passion» (Gurur ve İhtiras) ismiyle ispanyada çevrilmektedir. Eser 19’uncu asırda İspanyol milliyetçilerinin Napolyon’a karşı giriştikleri hürriyet mücadelesini nakletmektedir. Bazı savas sahnelerinde görülecek olan muazzam bir top, hikâyenin kilit noktasını teşkil eder. 12,5 metre uzunlukta ve 2,5 ton ağırlıkta olan bu silâh sayesinde İspanyolların zafere ulaştıkları gösterilmektedir. Cary Grarit, İspanyol çetecilerine yardım eden bir İngiliz subayı, Frank Sinatra ise cesur bir çete reisi rolündedir. Sophia Loren, babasını ve kardeşini öldürdükleri için Fransızlardan intikam almak üzere milliyetçilerle beraber savaşan genç bir İspanyol kızım temsil etmektedir. Pek tabiî olarak Sophia ile iki erkek arasında aşk maceraları da cereyan edecektir.

Kaynak: 1956, HAYAT Dergisi