Hükümetin Birinci Yılı ve Ekonomik Mucize
1984 yılı, hükümetin ekonomide köklü değişiklikler gerçekleştirdiği bir yıl oldu. Hükümetin iktidarı devraldığı 1983 yılı sonlarına doğru, ekonomik durumun yeniden bozulmaya başladığı, özelikle enflasyonun gittikçe artan bir oranda yükselmeye başladığı, ihracatın durakladığı, büyüme hızının düştüğü ve istikrar politikasından sapmalar olduğu görülmüştü. 1984 yılında bu tablo oldukça değilmiş, enflasyonda ciddi bir azalma eğilimi baş göstermiş, büyüme hızı son yedi yıllık dönemdeki en yüksek seviyesine ulaşarak 5.7 olmuş, ihracatta 7 milyar dolarlık sınır aşılarak rekor kırılmış, yatırım ve üretim gerçekleşmeleri artmış, vadeli mevduat hacminde yüzde 96’lık bir artış kaydedilmiş, KİT karları ve yaratılan kaynaklar en yüksek noktalara ulaşmıştır. İthalattaki serbestleşmeye ve 2.6 milyar dolarlık dış borç ödemelerine rağmen rekor seviyedeki döviz rezervi birikimlerine ulaşılmıştır.

1984 yılında uygulamaya konan modelde mali sistem gözden geçirilmiş, Türk ekonomisinin tabuları, ayakbağları birer birer ortadan kaldırılmaya başlanmıştır. Yeni ekonomik modelde ithal ikamesi iddiasıyla gelişemeyen sanayilere itibar edilmemekte, Türk Parasını Koruma Kanunu döviz kaçakçılığına yol açmamaktadır. Yine 1984 yılında müzminleşmiş ekonomik ve sosyal reformlar gerçekleşme aşamasına gelmiş, konut sorununa büyük bir cesaretle yaklaşılarak, hükümetin bu konuda kısa sürede, programında belirtilen işleri gerçekleştirmeye başladığı görülmüştür. Hükümetin bir yıllık icraatında yurttaşlar tarafından en olumlu karşılananı, belki de bürokrasiyle karşı açılan savaş olmuştur. Uygulamalarla bürokratik işlemler azaltılmıştır. Bunun dışında kalkınmada öncelikli yöreler daha önce benzeri görülmemiş tedbirlerle teşvik edilmiştir.

turgut-ozal-yillari-turkiye-ekonomisi-1984-yili-hayat-dergisi (5)
Halil Turgut Özal (1927-1993)

1984’TE NELER YAŞADIK?
En önemli sosyal olaylardan biri hiç kuşkusuz yıllardır Almanya’da çalışan binlerce Türk işçi ve ailesinin kitlesel halde ülkeye dönüşüydü. Almanya’da çalışan işçi yurttaşlarımızın ve ailelerinin bu kararı almasındaki en büyük etken, bu ülkede gittikçe artan yabancı düşmanlığı ve Alman hükümetinin Türk işçilere uyguladığı zorluklar ve dönüşü teşvik eden politikaydı.

turgut-ozal-yillari-turkiye-ekonomisi-1984-yili-hayat-dergisi (2)
Turgut Özal’ın ekonomiye sağladığı katkılar (1984)

İç politikamızdaki en önemli olaylardan biri 25 Mart’ta düzenlenen yerel seçimler oldu. 4 Nisan’da İzmir’de yapılan NATO toplantısı da önemli olaylardan biriydi. Geride bıraktığımız yılın dış politikasındaki en önemli olayı Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu’nun yarattığı Limni krizi oldu. Limni’de üslendirdiği uçakları NATO’nun emrine verdiğini açıklamasıyla başlayan tartışma giderek büyüdü ve NATO toplantılarının en önemli konularından biri haline geldi. Ülkede büyük üzüntü yaratan olayların başında ise hiç kuşkusuz doğu bölgemizde ayrılıkçı teroristlerin giriştiği kanlı eylemler oldu.

turgut-ozal-yillari-turkiye-ekonomisi-1984-yili-hayat-dergisi (1)

Kaynak: 1985, Hayat Dergisi