İstikbaldeki Çehresi İle Müstakbel İzmir
İstanbul ile Ankara’daki istimlak ve imar hareketlerine muvazi olarak İzmir’de de geniş çapta faaliyetlere girişilecektir. Bu fotoğraflarda İzmir’e müstakbel çehresini verecek imar işlerinin izahını bulacaksınız.

YOLCU SALONU
Halen antrepo olarak kullanılan 1 numaralı çıkıntıdaki binalar yıktırılarak yolcu salonu yapılacaktır. Her türlü yük tahmil ve tahliye işleri Alsancak’ta inşa edilen limanda yer alacaktır. 2 numaralı kısım otobüs servisinin merkezi olacaktır. 3 numaralı ada kaldırılarak bir meydan haline getirilecektir.

adnan-menderes-doneminde-sehir-planlamalari-izmir-krokileri-hayat-dergisi-1957 (3)
İzmir baştan yaratılıyor (1957)

TURİSTİK OTEL
Ankara Palas Oteli hizasındaki 4 numaralı saha kapalıçarşı olacaktır. Sarıkışla’nın yıktırılması ile meydana çıkan 5 numaralı kısımda turistik bir otel yapılacak ve bir yeşil saha meydana getirilecektir. Buca’da yeni hapishane yaptırılarak 6 numaradaki hapishane binasının yeri yeşil alan olacaktır.

SAHİL YOLU
İzmir’in başlıca ana yollarından biri Konak — Güzelyalı arasındaki yalıların arkasına düşen caddedir. Troleybüs, otobüs ve otomobil gibi türlü taşıt vasıtalarının zaman zaman tıkanıklıklara sebebiyet verdiği bu yolun kifayetsizliği göz önünde tutularak bu güzergah üzerinde ikinci bir yol yapılmasına karar verilmiştir. Bu yol Konak’tan itibaren sahildeki bir kısım evlerin deniz tarafındaki bahçelerinden yapılacak istimlakler ve denizin yirmi metre genişliğinde doldurulması ile halen inşa halinde bulunan Güzelyalı — İnciraltı yolu ile birleştirilecek ve Konak ile İnciraltı sahilden birbirine bağlanacaktır. İnşaatın etüt ve sondajlarına başlanmıştır. Bu iş için lüzumlu tehsisat temin edilir edilmez sahilin doldurulmasına ve rıhtım yolunun inşasına başlanacaktır. İnşaat tamamlanınca bu güzel ve tarihi şehrimiz, bir kıyı şehrinin en büyük medeni ve içtimai ihtiyacı olan boydan boya bir sahil yoluna kavuşacaktır.

adnan-menderes-doneminde-sehir-planlamalari-izmir-krokileri-hayat-dergisi-1957 (1)Kaynak: 1957, Hayat Dergisi