Altı doktor, sıhhatinin iyi olduğuna dair rapor verdi. Zorlu ve Polatkan’dan sonra son infaz da İmralı’da yapıldı. Türkiye’nin on beşinci Başbakanı Adnan Menderes, Marmara denizindeki mahkumlar adası İmralı’da dün öğleden sonra idam edilmiştir.

Böylece, Menderes hakkında verilen idam kararı Millî Birlik Komitesi tarafından tasdik edildikten tam 36 saat sonra infaz edilmiş bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu gecikme, sabık başbakanın bir ara koma halini alan ani rahatsızlığı dolayısıyla olmuştur. Fakat tanınmış sivil ve askerî doktorlar, kendisinin bir an evvel tam sıhhate kavuşması için bütün gayretleriyle çalışmışlardır. Nihayet cumartesi günü, Adnan Menderes biraz kendine gelmiş ve bir sigara istemiştir. Resmî makamlar da o andan itibaren sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini açıklamışlardır.

adnan-menderes-idam-edildi-hurriyet-gazetesi-1960-haberi (2)
Hiç kırgın değilim. Hiçbir dargınlık duymuyorum. (17/9/1961)

Tarihi Rapor
Dün sabah İstanbul’dan götürülen sivil doktorlar ve Yassıada Garnizon Hastanesi hekimleri, Menderes’i esaslı bir muayeneden geçirmişle ve durumunun “iyi olduğu”na dair bir rapor vermişlerdir. Altı imzalı bu rapor üzerine sabık başbakan, bir istimbotla Yassıada’dan 30 mil uzaktaki İmralı adasına götürülmüştür. İnfaz savcısı, son dinî vazifeyi yaptıran imam ve cellat daha evvel bu adaya getirilmişlerdi.
İnfaz
Kanuni formaliteler kısa zamanda tamamlandıktan sonra Adnan Menderes hakkındaki idam kararı Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu gibi asılmak suretiyle infaz edilmiştir.
Resmi Tebliğ
Dün saat 19’da Millî Birlik Komitesi irtibat bürosu, Menderes’in idam edildiğini şu tebliğ ile açıklamıştır:

1. Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat, Amiral Bristol Hastanesi’nden Dr. Nevzat Yeğinsu ve Yassıada Garnizon Hastanesi tabiplerinden Dr. Galip Hacıalioğlu, Dr. Ahmet Karahaliloğlu, Dr. Zeki Kebapçıoğlu ve Dr. Sedat Yürütgen’den müteşekkil heyet tarafından müteşekkil heyet tarafından düşük başvekil Adnan Menderes’in sıhhî muayenesi yapılmış ve tamamen normale döndüğü raporla tespit edilmiştir.
2. Yüksek Adalet Divanı’nca verilen ve Millî Birlik Komitesi’nce tasdik edilen idam cezası hükmü infaz edilmiştir. Tebliğ olunur.

Yassıada Sanıkları Ayrı Ayrı 2 Cezaevine Veriliyor
Haber almak için yaklaşmak isteyen gazetecilere, tel örgülerin arkasında bulunan bir asteğmen, yanlarında bir astsubay olduğu halde “yaklaşmayın” diye ihtar etmiştir. Tel örgülerle tahkim edilmiş bulunan cezaevinin resmini çekmek isteyenlere de müsaade edilmemektedir. Kayseri, bugün gene sükûnet içindedir. Şehir hayatı gayet normaldir. Dün olduğu gibi bu sabah alçaktan uçan jet uçağı dikkat çekmiştir. Bunun dışında kayda değer bir hareket görülmemiştir. İlgililer mahkûmların buraya ne zaman ne ile getirileceği konusunda bir bilgi vermemişlerdir.

adnan-menderes-idam-edildi-hurriyet-gazetesi-1960-haberi (1)    Kaynak: 1960, Hürriyet Gazetesi