Hanri Benazus, 1930 yılında İzmir’de doğdu. 521 yıllık İzmirli bir ailenin çocuğudur. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle yüksek tahsilini tamamlayamamıştır. Uzun yıllarını iş hayatı içinde geçirdikten sonra, 1988 yılından itibaren emeklilik yaşamına geçmiştir. Yıllarca Altay Spor Kulübünde yöneticilik ve başkanlık yapmıştır. Koyu bir Altay taraftarıdır. Yaşamının en önemli anısı 1937 yılının 9 Ekim tarihinde Aydm’ın Ortaklar Beldesinde Atatürk’le karşılaşması ve onun masasındaki leblebileri yemesidir. Fanatizm derecesinde bir Atatürk hayranı ve Atatürkçülük Felsefesinin tutkunudur. Halen Türkiye’nin 4800 adetle en büyük Atatürk Fotoğrafları koleksiyonuna sahiptir. Bu koleksiyondan 3105 adet fotoğrafı, Ankara, Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde kurulmakta olan Atatürk Müzesine hediye etmiştir. Uzun yıllardır “İnsan”, “Yakın Tarihimiz” ve “Atatürkçülük” konusunda kitaplar yazmakta, konferanslar vermekte, sergiler açmaktadır. Halen bu etkinliklerine Türkiye içinde ve dışında birçok okul, üniversite, dernekler kademesinde devam etmektedir. Şu ana kadar 57 adet kitabı yayınlanmıştır.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (1)
Hastanede yaralı bir Mehmetçiğe çorba içiren hemşiremiz (1915, Gelibolu)
0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (2)
Gönüllü asker toplama afişleri (1915, Avustralya)

28 Haziran 1914 — Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliatı Ferdinand, bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. I. Dünya Savaşı’nın başlaması.
28 Temmuz 1914 — Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş ilan etti.
2 Ağustos 1914 — Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya Çarlık Rusyası’na karşı antlaşma imzaladı.
3 Ağustos 1914 — Bahriye Birinci Lordu, Winston Churchill, Birleşik Krallık tarafından üretilen iki Türk gemisine el koydu.
3 Ağustos 1914 — Almanya Fransa’ya savaş ilan etti.
4 Ağustos 1914 — Osmanlı İmparatorluğu, Boğazlar Antlaşması gereği tüm savaş gemilerine kapalı tutacağını ilan etti.

0377-hilal-i-ahmer-kartpostal-gorseli-canakkale-savasi-1915
I. Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan Millî Mücadele döneminde Hilal-i Ahmer, işgal kuvvetlerinin ve İstanbul hükûmetinin baskılarına maruz kalmıştır. Yaralı askerlere yardım amacıyla bastırılan kartpostallardan biri. (1915, Çanakkale)

4 Ağustos 1914 — Almanya Belçika’ya saldırdı.
4 Ağustos 1914 —Birleşik Krallık Almanya’ya savaş ilan etti.
6 Ağustos 1914 — Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Çarlık Rusyası’na savaş ilan etti.
10 Ağustos 1914 —Alman savaş gemileri SMS Goeben ve SMS Breslau, Akdeniz de Britanyalı donanmasından kaçarak Çanakkale Boğazını geçtiler.
16 Ağustos 1914 — Goeben ve Breslau mürettebatı Alman kalarak Osmanlı Donanması saflarına katıldı.
30 Ağustos 1914 — Alman sahil topçu müfrezesi, Çanakkale Boğazı’nın her iki yakasındaki istihkamlarda göreve başladı. Bu istihkamlarını komutasına Alman Amiral Von Usedom atandı.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (3)
Mustafa Kemal Gelibolu’da. (1915, Hanri Benazus arşivi)

20 Eylül 1914 — Britanyalı Amiral Sackville Carden, Malta Üs Komutanlığı’ndan yeni teşkil edilen Abluka Filosu Komutanlığı’na atandı. Filo, Çanakkale Boğazı girişini ablukaya almakla görevlidir.[2]
27 Eylü l1914 — Boğazlar, tüm deniz ulaşımına (ticari gemiler dahil olmak üzere) kapatıldı.
28 Ekim 1914 — SMS Goeben ve SMS Breslau, gemileri Ukrayna da bulunan Odessa ve Sivastopol Limalarını bombaladı.
2 Kasım 1914 — Çarlık Rusyası’nın Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmesi.
3 Kasım 1914 — Britanyalı abluka filosunun boğazın dış istihkamlarını topa tutması.
6 Kasım 1914 — Birleşik Krallık’ın Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmesi.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (4)
Çanakkale’den iki fotoğraf. (1915, Hanri Benazus arşivi)

13 Aralık 1914 – Mesudiye Zırhlısı’nın Sarısığlar Koyu’nda demir üzerindeyken Britanyalı B 11 denizaltısı tarafından torpillenerek batırılması.
14 Aralık 1914 – Mareşal Liman Von Sanders başkanlığındaki 42 kişilik bir Alman subay grubunun Alman Danışma Kurulu olarak İstanbul’a gelişi.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (5)
Nusret mayın gemisinde hazırlıklar (1915, Hanri Benazus arşivi)

11 Ocak 1915 — Amiral Carden tarafından hazırlanan deniz harekatı planının Britanyalı Donanma Bakanlığı’na sunulması.
15 Ocak 1915 — Fransız denizaltısı Saphir’in Köseburnu açıklarında batırılması.
28 Ocak 1915 — Deniz harekatıyla Çanakkale Boğazı’nın geçilerek İstanbul’un işgaline karar verildi.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (6)
Gece görülmesini engellemek için siyaha boyanan Nusret mayın gemisi (1915, Hanri Benazus arşivi)

19 Şubat 1915 — Britanyalı gemilerinin, Çanakkale Boğazı’nın dış tabyaları olan Seddülbahir ve Kumkale topçu bataryalarını -19 top- bombalayarak susturulması.
25 Şubat 1915 — Mustafa Kemal’in 19. Tümen Komutanlığı’na atanması. Komutanın, karargahın ve 57. Alay’ın Tekirdağ’dan Eceabat’a intikali.
26 Şubat 1915 — Seddülbahir ve Kumkale bataryalarının tahribi için yapılan çıkarma.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (8)
Nusret mayın gemisinden denize dökülen mayınlar (1915, Hanri Benazus arşivi)

1 Mart 1915 — Yunanistan Başbakanı Venizelos’un Gelibolu Yarımadasına yapılacak anfibi harekata üç tümenlik bir kuvvetle destek vereceğini açıklaması.
2 Mart 1915 — Mareşal Liman von Sanders’in Çanakkale’deki Osmanlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması.
4 Mart 1915 — Britanyalı çıkarma birliklerince Seddülbahir ve Kumkale bataryalarının tahribinin tamamlanması ve Türk karşı taarruzu nedeniyle karadan çekilmeleri.
4 Mart 1915 — Birleşik Krallık, Fransa ve Çarlık Rusyası arasında Boğazların taksimini öngören İstanbul Antlaşması’nın imzalanması.
7 Mart 1915 — Birleşik Donanma’nın sahil bataryalarını iki gün süreyle yeniden bombalaması.
7 Mart 1915 —Nusrat Mayın Gemisi’nin gecenin karanlığından yararlanarak Çanakkale Boğazı girişindeki Karanlık Koy’a 26 mayın atması.

0377-hilal-i-ahmer-kartpostal-gorseli-1-dunya-savasi
Yaralı askerlerler cephe hastanesine taşınıyor. Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına bastırılan bir kartpostal. (1915, Çanakkale)

11 Mart 1915 — General Sir Ian Hamilton’un, Akdeniz İtilaf Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması.
17 Mart 1915 —Amiral Robeck’in Birleşik Donanma Komutanlığı’na atanması.
18 Mart 1915 —Birleşik donanmanın yoğun bombardımanı. (saat 14:00 dolayları). Fransız Bouvvet Zırhlısı’nın mayına çarparak batması. (saat 17:45). Bouvvet Zırhlısı’nın batmasıyla oluşan açığı kapatmak için pozisyon alan İngiliz İrressitible Zırhlısı’nın mayına çarparak batması. İngiliz İnflexible Zırhlısı’nın mayına çarpmasıyla ağır hasar görmesi. Fransız Suffren ve Gaulois Zırhlı’larının sahil topçusunun ateşini yemesi sonucu ağır hasara uğraması. Deniz Harekatı’nın iptali ve birleşik donanmanın çekilmesi.
24 Mart 1915 — Boğazların güvenliği için 5. Ordu, Alman Mareşal Liman von Sanders komutasında tertiplendi. Ordu, 80 bin mevcutludur.
26 Mart 1915 — Mareşal Liman von Sanders’in Çanakkale’de görevlendirilmek üzere yeni tertiplenen 5. Ordu Komutanlığı’na atanması.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (7)
Nusret mayın gemisine mayınların yüklenmesi. (1915, Hanri Benazus arşivi)

25 Nisan 1915 — Kara Harekatı’nın başlaması. Seddülbahir Cephesi’nde ve Arıburnu Cephesi’nde altı kumsalda çıkarma harekâtının başlaması.
28 Nisan 1915 — Birinci Kirte Muharebesi.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (9)
İşgal güçleri için stoklanan şarap fıçıları // Düşman güçleri komutanları bir arada (1915, Hanri Benazus arşivi)

1 Mayıs 1915 — Arıburnu Cephesi’nde Türk taarruzu
6 Mayıs 1915 — İkinci Kirte Muharebesi’nin başlaması.
8 Mayıs 1915 — İkinci Kirte Muharebesi’nin sonu.
12 Mayıs 1915 — Türk Muavenet torpidobotunun İngiliz Goliath zırhlısını torpilleyerek batırması.
13 Mayıs 1915 —Churchill ve Amiral Fisher’in istifası.
19 Mayıs 1915 —Türk kuvvetlerinin Arıburnu Cephesi’nde, başarısız genel taarruzu.
20 Mayıs 1915 — Arıburnu Cephesi’nde Anzak karşı taarruzu
20 Mayıs 1915 — İtalya’nın, İtilaf Devletleri safında savaşa girdiğini ilan etmesi.
25 Mayıs 1915 — Alman denizaltısı U-21’in İngiliz zırhlısı Trumph’u torpilleyerek batırması.
26 Mayıs 1915 — Alman denizaltısı U-21’in İngiliz zırhlısı Majestic’i torpilleyerek batırması.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (11)
İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı Winston Churchill (1915, Hanri Benazus arşivi)

1 Haziran 1915 — Mustafa Kemal’in albaylığa terfisi.
4 Haziran 1915 — Üçüncü Kirte Muharebesi’nin başlaması.
21 Haziran 1915 — Birinci Kerevizdere Muharebesi
28 Haziran 1915 — Zığındere Muharebesi’nin başlaması.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (10)
Düşman güçleri komutanları bir arada. (1915, Hanri Benazus arşivi)

5 Temmuz 1915 — Zığındere Muharebesi’nin sonu.
12 Temmuz 1915 — İkinci Kerevizdere Muharebesi’nin başlaması.
13 Temmuz 1915 — İkinci Kerevizdere Muharebesi’nin sonu.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (12)
Donanma Komutanı Amiral Carden // Anzak Askerleri (1915, Limni)

6 Ağustos 1915 — Kirte Bağları Muharebesi’nin başlaması
6 Ağustos 1915 — Suvla Çıkarması
6 Ağustos 1915 — Anzak Kolordusu 2. Tümen’inin Kocaçimen Tepesi – Conk Bayırı hattına yönelik taarruzu. (Sarı Bayır Harekatı)
6 Ağustos 1915 — Kanlısırt Muharebesi
7 Ağustos 1915 — Conk Bayırı Muharebesi’nin başlaması
7 Ağustos 1915 — Kılıçbayır Muharebesi
9 Ağustos 1915 — I. Anafartalar Savaşı
10 Ağustos 1915 — Conk Bayırı Muharebesi’nin sonu.
12 Ağustos 1915 — Kirte Bağları Muharebesi’nin sonu
12 Ağustos 1915 — Tekketepe Muharebesi
15 Ağustos 1915 — İngiliz 9. Kolordu komutanı General F. Stopford’un görevden alınması
21 Ağustos 1915 — İkinci Anafartalar Savaşı

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (13)
Queen Elizabeth Savaş Gemisi (tarih bilinmiyor)

14 Ekim 1915 — Bulgaristan’ın İttifak Devletleri safında yer alması.
29 Ekim 1915 — Almanya ile Osmanlı Devleti arasında Balkanlar üzerinden demiryolu hattıyla bir kara ulaşım hattının işlemeye başlaması.


0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (14)
AE2 Avustralya Denizaltısı ve Mürettebatı, İngiliz keşif uçağından Çanakkale görüntüsü (1915, Hanri Benazus arşivi)

3 Kasım 1915 — İngiliz Yüksek Savunma Konseyi, “Gelibolu tahliye edilmelidir” yönündeki görüşünü İngiliz Hükümeti’ne bildirmiştir.
6 Kasım 1915 — İngiliz Savaş Bakanı Kitchener, yerinde incelemek için Gelibolu’ya geldi.
15 Kasım 1915 — Kitchener, Seddülbahir Cephesi dışında iki cephedeki kuvvetlerin tahliye edilmesi kararı verdi.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (15)
Zeplin ile keşif yapan işgal güçleri 1915, İngiliz Triumph savaş gemisi Boğaz sularında (1915, Hanri Benazus arşivi)

7 Aralık 1915 — Müttefikler, Arıburnu ve Anafartalar cephelerindeki kuvvetlerin tahliyesine karar verdiler.
10 Aralık 1915 — Arıburnu ve Anafartalar Cephelerindeki muttefik kuvvetlerin tahliyesine başlandı.
19 Aralık 1915 — Her iki cephedeki tahliye işlemi tamamlandı.
27 Aralık 1915 — Seddülbahir Cephesi kuvvetlerinin tahliyesine karar verildi.
9 Ocak 1916 — Seddülbahir Cephesi’ndeki müttefik kuvvetlerin tahliyesi tamamlandı. Gelibolu’da müttefik askeri kalmadı. Çanakkale Savaşları’nın sonu.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (16)
İngiliz savaş gemisinden açılan top ateşi (1915, Hanri Benazus arşivi)

Kitabı satın almak için buraya tıklayın.

0377-fotograflarla-canakkale-destani-hanri-benazus-arsivi (18)

 Kaynak: Fotoğraflarla Çanakkale Destanı, Hanri Benazus