Eşcinsellik, kanunların ve dinin yasaklanmasına telaffuz edilmekten kaçınılmasına rağmen hangi dinden olursa olsun dünyanın bütün toplumlarında var. Editörlüğünü Arno Schmitt ve Jehoeda Sofer’in yaptığı “Müslüman Toplumlarda Erkekler Arası Cinsellik ve Erotizm” adlı kitap, bu sapmanın geçmişi olduğu kadar günümüzdeki durumunu da ele alıyor. Kitabın ilginç yanlarından biri, yazarlarının da eşcinsel olması. Kitapta, Batı’da eşcinseler “üçüncü cins” kabul edilirken, Müslüman ülkelerde toplum eşcinsel erkeği aktif olması koşuluyla hoş karşılıyor.

Ve işte Zuzu, dünyanın en eski şehirlerinden birindeki en ünlü eşcinsel. Oldukça fazla içen, orta yaşlı, çekici bir adam. Fuları, göbeğine kadar açık gömleği ve dar pantolonu ile Zuzu, geceleri caddelerde istekli erkekleri arar. Zuzu geçmekte olan birini gözüne kestirir. Dört şeritli yolu ağır ağır ve kendinden emin bir edayla geçer. Adamla tokalaşır ve onu içgüdüleriyle yoklar. Adam utanmış gibi görünse de karşı koymaz. Erkeklerle dolu başka bir araba yaklaşır ve ikisi de biner. Zuzu işi bağlamıştır.

Editörlüğünü Arno Schmitt ve Jehoeda Sofer’in yaptığı “Müslüman Toplumlarda Erkekler Arası Cinsellik ve Erotizm” adlı kitapta Gary B. MacDonald Suriyeli bir eşcinseli böyle anlatıyor. Doğumun ve çocuğun cinsiyetinin hala kader olduğu bir ülkede dünyaya gelen Zuzu, Suriye eşcinsel buzulunun görünen ucu. Yazara göre Suriye, her şeyin ancak silahla başarılabildiği bir askeri yönetime sahip. Var olan politik karışıklık genç erkeklerin katılmak zorunda oldukları ve sık sık cephelerde öldükleri bir orduyu zorunlu kılıyor. İleriye yönelik değişkenlik olasılığı hemen hemen yok gibi. Mühendislik ya da tıp dışındaki üniversite dereceleri bile, adi büro işleri, hatta daha da beterinden ötesini garanti edemiyor.
MacDonald, “Kısaca, erkeğin gençliğinde ona nasip olan ayrıcalık özgürlüğü tersine döner. Rossini’den bir nağme yaşayacağını umarak yetiştirilir, ama gerçekte yaşam koşulları neredeyse Wagner tarzıdır” diyor.

islam-ulkelerinde-escinsellik-nasildir (4)Açıkça söylemek gerekirse eşcinsellik, farklı kültürlerde farklı anlamlar kazanıyor. Jeffrey Weeks’in kitaba yazdığı önsöze göre, Müslüman ülkelerdeki eşcinsellik, Batıdakilerden çok farklı. Batıda erkek eşcinsel genellikle kadınmış gibi kabul ediliyor. Kimi kez ondan “üçüncü” ya da “aradaki” cins olarak söz ediliyor. Müslüman ülkelerde ise erkek eşcinselliğine tek bir koşul çerçevesinde göz yumuluyor. Aktif erkeğin ilişkiye gireceğin erkeğin pasif, yani “gerçek olmayan” bir erkek olması gerekiyor.

Kullanan ve kullanılan farkı
Bu bakımdan, müslüman toplumlarda erkekler arası cinsel ilişkide “kullanmak” ve “kullanılmak” arasında kesin bir çizgi çekilmiş. Kullanan erkek, kızlarla da çıkıyorsa hatta evliyse toplum onun pasif bir erkeği kullanmasına daha çok göz yumuyor. Kullanılmak ise sosyal ilişkileri zedeleyici bir davranış olarak kabul ediliyor. “Ancak beceremeyen kişi başkalarının kendisini becermesine izin verir” deniliyor. Eğer bir oğlan “zamel” (ters ilişkide bulunan kişi) imajına sahipse çevresinden biriyle aktif ilişkide bulunması çok zor oluyor. Çevreden uzaklaşana ya da evlenene kadar pasif rolünü üstlenmeye zorlanıyor. Kitapta erkek erkeğe cinselliğin Fas’tan Özbekistan’a beşeri coğrafyasını kaleme alan Arno Schmitt’in yaptığı saptamaya göre, kullanan ile kullanılanı aynı kategoriye sokmaki hem soyguncuya hem de soyulana “suçlu” demek ve temelde ikisinin aynı olduğunu söylemek kadar yanlış sayılıyor.

Araştırmacı-yazar Ergun Hiçyılmaz, farklı kültürlerde eşcinsellik konusundaki görüşlerini dile getirirken, “Gerek cinsel, gerek fikri sapmaları toplumsal, ülkesel ve dinsel olarak ayırmak kimsenin hakkı değildir. Ama bazıları, bu sapmaların menşeini, söylediğim üç olguda arama hakkını kendinde görüyor” diyor.
Hiçyılmaz’a göre, cinsel sapmalar Şamanizm’de, Ortaçağ Hıristiyanlığı’nda günümüzde de ABD’de gelişen tarikatlarda görülebiliyor. Hiçyılmaz, “Mormonların çok eşli yaşama biçimi de bir sapmadır. Ama birtakım sapmaları dinsel çerçeve içinde görmek bana şov gibi geliyor. Dinin siyasette kullanılmasına nasıl karşı çıkıyorsak, cinsellikte kullanılmasına da karşı çıkmalıyız” diyor.

islam-ulkelerinde-escinsellik-nasildir (5)Çetin Altan’a göre kadınların toplum içinde yer almamaları erkekler arası cinselliğe ve erotizme zemin hazırlayabiliyor. Bu tıpkı, “Su olmayan yerde ne içebilirim?” demeye benziyor. Kapalı toplumda kadın bulamayan, kadınla aynı ortamı paylaşamayan bir erkek bu tür ilişkilere girebiliyor.

Bu durumda erkekler arası cinselliğin nedenlerinden biri, kadınların zor erişilir olması değil, kadının toplumun bir parçası olmasında yatıyor. Başka bir nedeni ise erkeklerin haremleri kadınlarla dolu olsa da değişik bir zevkin tadına varmak istemeleri. Öte yandan Hiçyılmaz, İslam dinin kuvvetle yaşandığı toplum düzenlerinde eşcinselliğin yaygın olduğu kanısında değil. Hiçyılmaz, Evliya Çelebi’nin verdiği rakamlara göre, Osmanlı’nın Avrupa içlerine kadar uzanan sınırları dahilinde tescilli eşcinsel sayısının 430 olduğuna dikkat çekiyor.

Bunlar dikenli konulardır
Çetin Altan, Müslüman toplumlarda erkekler arası cinsellik ve erotizm konusunda görüşlerini Nokta’ya şöyle özetledi:
— Dinlerin eşcinsellik üzerinde bir etkisinin olduğunu sanmıyorum. Daha çok kadının toplum içinde yer almamasının etkisi olabilir. Osmanlı’da askeri birliklerde “Civelek” ve buna benzer taburlar vardı. Osmanlı edebiyatının yüzde 80’i de oğlan üzerine yazılmıştır Divan edebiyatı şiirinde de saklanmış değildir. Hatta halk edebiyatında da vardır. Ayrıca, Arap yarımadasının büyük şairi Emr’ül-Kays üç bin karı almıştır. Padişahların da haremi bundan aşağı değildir. Üç bin karıyı ne yapacaklar bilemem. Haremlerinde bu kadar çok kadın varken değişik bir zevkin tadına bakmak istemiş de olabilirler. Topkapı Saray’ında “oğlan becerme rahlesi” vardır. Aynı müzede 18’inci yüzyıldan kalma Karagöz figürleri de erkek erkeğedir.
“Bahriye Çiftetellisi” diye bir şey vardır. Erkekler karşılıklı göbek atar. Güzel Ali’m, gül Ali’ni bir dedenin gönlünü yapamadın sen Ali’m diye bir halk türküsünü her gün radyolarda dinliyoruz. Çok eskiden yazılmış bir dörtlük geldi şimdi aklıma.
Mevleviler ney çalar,
Kadiriler dümbelek.
Bektaşiler puşt olur,
Rufailer pezevenk.

islam-ulkelerinde-escinsellik-nasildir (6)
17’inci yüzyılda Katolik cemaatinden bir papa, papazların birbirini sıcak yaz aylarında becermesi için icazet vermiştr. Bizde bu iş icazetsiz yapılmıştır. Ama bunları herkesin saklamaya çalıştığı dikenli konulardır.

Bir tecavüzcünün meslek araçları
Pasif eşcinsel ile rızası olmaksızın ilişki kurmak isteyen aktif eşcinselin organı büyük olmamalı ve aşağıda belirtilen 13 şeye sahip olmalı.
— Uzun iplikli bir iğne ya da çengel. (Çünkü bazı oğlanlar ışıklar söndükten ve herkes uyumuş görüntükten sonra yerlerini değiştirirler. Oğlanın giysisinde tutturulmuş iplik yardımıyla tecavüzcü kurbanını bulur)
— Bir top kağıt. (Odadaki alarm durumundaki adamların yaktığı mumları söndürmek amacıyla)
— Yumuşak terlikler. (Hem atak yapmak hem de geri çekilmek için)
— Üç adet çakıl taşı. (Oğlanın derin uykuda olup olmadığını kontrol etmek için bir tanesini bakır kaba atar. Eğer uyumamışsa aynı işlemi daha sonra tekrarlar)
— Tozla dolu küçük bir torba. (Oğlan sırtüstü uyuyorsa, kurbanın gözüne bir avuç toz atarak arkasını dönmesini sağlar. Eğer uyanırsa, tecavüzcü bir avuç toz atarak görmesini engeller ve kaçar)
— Şişirilebilir deri torba. (İki oğlan yanyana yatıyorsa, aralarına deri bir torba koyup şişirir. Böylece onları birbirinden uzaklaştırır. Aralarında yeterli mesafe açılınca torbanın yerini kendi alır)
— Sumak yaprakları. (Bunları çiğnemek, anüs ve penisi nemlendirmek için gerekli olan tükürüğü artırır)
— Yapay penis. (Kalçayı penise hazırlamak için)
— Başlığa tutturulan bir parça tüy. (Oğlan, tecavüzcüden en azından bir delil olabilecek türbanını kapmaya çalışırken tüm alabildiği tanınmayan bir tüy parçası alır)
— Sahte para. (Eğer uyanır ve karşı koyarsa oğlana vermek için. Karanlıkta gerçek paradan ayıramaz)
— Küçük bir yastık. (Bağırmasını önlemek amacıyla ağzını kapamak için)
—  Çiğ bir yumurta. (Her şey ters giderse tecavüzcü kendi yerine koşar, pantolonunu indirir, yüzü koyun yatar ve yumurtanın beyazını kalçalarına sürer. Böylece diğeri tecavüzcünün bir önceki kurbanı olduğunu düşünerek ona acıyacaktır.)
Muhammad M’rabet, The Nature Tree
(M’hashis, San Francisco City Lights Books, 1969)

İslam hukununda eşcinsellik
Bahreyn: 10 yılı geçmeyen hapis, fiziksel olan ya da olmayan cezalar.
Cezayir: İki aydan iki yıla kadar hapis.
Fas: 6 ayla 3 yıl arası hapis ve 120-1000 dirhem para cezası.
İran: İdam
Kuveyt: 18 yaşından küçüklerle 10 yıl, yetişkinlerle ise 7 yıl hapis.
Lübnan: 21 yaşından küçüklerle alışkanlık haline gelmiş ilişkinin cezası 25-250 pound para cezası. Homoseksüelliğin cezası ise bir yılı geçmeyen hapistir.
Suudi Arabistan: Özgür bir bekar 100 kez kampçılanır ve sürgün cezası verilir. Müslümanla ilişkiye giren gayrimüslim ise taşlanarak öldürülür.
Ürdün: 16 yaşından küçüklerle cinsel ilişki kurmanın cezası 3-15 yıl zorla çalışmadır.

islam-ulkelerinde-escinsellik-nasildir (2)Kaynak: 1995, Nokta Dergisi