Hayır! Yeni doğacak bir çocuğun cinsiyetinden bahsedecek değilim. Öyle büyük meseleler, kocaman alimlere kalsın. Bizim erkek mi kız mı? Sualimizin sebebi başka. Efendim hikaye şöyle başlar.

Bundan üç sene önce Tokat ilinde Latife isminde bir kızcağız varmış. Bu kızcağız evvela kendi cinsleri ile tatlı tatlı oynar iken zamanla büyümüş, kocaman bir hanım oluvermiş. Fakat işin garip bir tarafı var. Latife’nin bütün hareketleri kız ama vücut teşekkülü biraz acayip. Göğüsleri dümdüz. Hisleri de kızlarınkinden farklı. Evvela akla bir sual geliyor.
— Acaba bunun sebebi nedir?
Bu endişe de zamanla eriyip kayboluyor ve sarı benizli, yuvarlak yüzlü, servi endamlı Latife’yi nişanlayıveriyorlar. E artık yetişmiş bir kız oldu Latife. Latifecik memnun, nişanlısı memnun. Kafa kafaya verip başlamışlar istikballerini hayallemeye. Ama bu tatlı hayalli günler uzun sürmemiş. Bir gün Latife içindeki hisleri yoklamak lüzumunu hissedince anlıyor ki, kızlara karşı içinde bir nefret, erkeklere karşı ise antipati var. Eski sual yeniden kafaların içinde çörekleniyor.

turkiye-nin-ilk-cift-cinsiyetli-insani-hafta-dergisi-1954-arsivi (4)
— Acaba bunun sebebi nedir?
Latife aklı başında bir tazecik. İlkokulu da bitirmiş. Onun için bu işin bir de ilim süzgecinden geçirilmesini arzuluyor ve memleket hastanesinin yoluna koyuluyor. Muayene, tetkik. Fakat teşhis yok. Haydi bu sefer Sivas hastanesine. Oradan da aynı muameleler. Netice anlaşılıyor. Latife bir kız değil, bir erkektir. Sual yenileniyor:
—  Pek iyi şimdi ne olacak?
Bu sualin cevabını da hastane doktorları veriyor:
+  Latife İstanbul’a gitmelidir.

turkiye-nin-ilk-cift-cinsiyetli-insani-hafta-dergisi-1954-arsivi (3)Haydarpaşa Numune hastanesinin hariciye koğuşunda yüzlerce kızla evlenme teklif eden eski Latife, yeni Latif isimli vatandaş hikayesinin bundan sonrasını kendisi anlattı:
— Üç senedir hastane hastane dolaşıyorum.
+ Netice?
Sualimize, esmer tenli, kumral saçlı bir hemşire cevap veriyor:
— Netice daha belli değil.
+ Ne zaman belli olacak?
— Bilinmez ki.
+ Pekiyi. Şimdi bu vatandaş kız mı erkek mi?

Hemşireler de, bir kenara çekilip bizi dinleyen doktor Nedim Akyüz de bu sualimize cevap veremiyorlar. Israr eder gibi bir tavırla yeniden soruyorum. Doktor dayanamayarak:
— Vallahi işin esasını isterseniz ne o, ne de öbürü.

FOTO SAİT hemen atıldı:
+ Aman efendim nasıl olur?
Doktor gülerek Sait’e bakıyor:
— Nasıl olduğunu bilmiyorum ama olmuş işte!

turkiye-nin-ilk-cift-cinsiyetli-insani-hafta-dergisi-1954-arsivi (0)Gülme sırası şimdi hemşire namzedlerinde. Odanın içinde bir kıkırtıdır gidiyor. Latif de onlarla beraber. Sesinde bir kız oynaklığı var. Ama kızlara bakışında ise erkeklik. Hani deve kuşu hikayesi gibi. İşine geldiği zaman kız, gelmediği zaman erkek!!

Doktordan işin ilmi tarafını rica ediyoruz. Esas ameliyatı yapan doktor nedense ricamızı kabul etmeyerek bu işin tıbbi tarafı üzerinde bizi aydınlanmaktan çekindiler. Allah razı olsun genç doktor Nedim’den, Latif’e:
“— Ayıptır! Gazetecilere hayatını anlat” diye nasihat ederken, diğer yandan da bize izahat veriyor.
+ Efendim, Latif bizim hastaneye kız uzvu ile geldi. Kendisine doktor tarafından üç ameliyat yapıldı. Fakat tam olarak erkek olmuş değildir. Ama ileride yapılacak ameliyatlar sonunda erkek olması kuvvetle muhtemeldir.

turkiye-nin-ilk-cift-cinsiyetli-insani-hafta-dergisi-1954-arsivi (5)Kaynak: 1954, Hafta Dergisi