Camide şehrin uzak semtlerinden gelen birçok halk vardı
Dün Sultan Ahmet camiinde sekiz meşhur hafız tarafından Türkçe olarak Kur’an okunacağını işiten ve gazetelerde okuyan halk şehrin muhtelif yerlerinden Kızıltoprak, Eyüpsultan ve Yeşilköy gibi uzak semtlerden kalkıp Sultan Ahmed’e gelmişlerdir.

Daha saat onbirde büyük mabed tamamıyla dolmuştu. Cemaat on bin kişiden fazla idi. cami o kadar kalabalıktı ki hafızlar güçlükle içeriye girmişlerdir.

Namaz vakti gelince Hafız Burhan Bey bir iç ezanı okumuştur. Ardından Tevfik Efendi, oruçtan, fitreden ve zekâttan bahseden bir hutbe irat etmiştir. Hoca Tevfik efendiye nazaran bu sene fitreler 10/12/20 kuruştur.

Namazdan sonra hafızlar sıra ile Türkçe kur’an okumağa başlamışlardır. Evvelâ hafız Yaşar Bey, segâh makamından Fatiha ve Bakara sûrelerini okumuştur. Ardından Burhan Bey, kürdî hicazkâr makamıyla AmenerRasulü sûresini, Beşiktaşlı hafız Rıza Bey, nihavend makamıyla Âl-i İmrân sûresini, Galatasaray lisesi muallimlerinden Hafız Nuri Bey ise Isfahan makamıyla Suretüzzümr sûresini, Sultan Selimli Hafız Rıza Bey, segâh makamıyla Mümin sûresini, müddeiumumîlik muamelât şefi Fahri Bey, çargâh makamından Enfal sûresini, Hafız Zeki Bey hûseyni makamından Araf sûresini, Hafız Kemal Bey hûseyni makamından İnfitar sûresini okumuşlardır.

Herkes büyük bir vecit ve heyecan içinde Türkçe kur’anı dinlemiş ve her hafız için:
— Nur ol hafız! Sesleri yükselmiştir.

Hafızlar ayrı ayrı okudukları sûreleri bitirdikten sonra hep birden tekbir almağa başlamışlardır. Bundan sonra Hafız Yaşar Bey uzun bir dua okumuştur. Mukabele saat üçte bittiği halde halk yerinden kalkmak istemiyordu. Nihayet yarım saat sonra cemaat birer ikişer dağılmaya başlamışrdır. Camiden çıkanların çoğunun gözleri yaşlı idi. Kadınlar okunan sûreleri birbirlerine anlatıyorlardı.

Kaynak: 1932, Akşam Gazetesi